„Feedback je dar “

Feedback sem, spätná väzba tam. Ak sa s týmito slovami nestretnem aspoň raz počas dňa, akoby ten deň ani nebol plnohodnotný. Ale aj napriek tomu, že som tohto slova presýtená stále mám pocit, že neviem čo poriadne znamená. Fenomén feedbacku považujem za skvelý priestor na sebarozvoj, no zároveň ponúka možnosti odbornejšieho, výskumného pohľadu.

Čo je spätná väzba?

V krátkosti by som nadviazala na prednášku UX Fóra - FEEDBACK, ako spoločne rásť, ktorej sme sa, my „AuJobáčky,” zúčastnili. To čo mi najviac utkvelo v pamäti je silný výrok Lukáša Pittera, dizajnéra a spoluzakladateľa 2FRESH, a to: “Feedback je dar!” Páči sa mi hlavne kvôli tomu, že má ukotvenie v teórii o spätnej väzbe. Autor Wilton vo svojej knihe An Introduction to Human Resource Management píše: “Cieľom spätnej väzby by malo byť podporovať jednotlivcov v porozumení dôsledkov ich akcií a správania, nielen na ich výkon, ale aj na iných zamestnancov. Tomuto porozumeniu by sa mal zamestnanec dopracovať cez identifikáciu príkladov dobrého i zlého vystupovania.” Z oboch týchto vyjadrení vyplýva, hlavne to, že spätná väzba by nás nemala zaťažovať, no práve naopak, mala by nás mala posúvať dopredu a ukazovať nám čo robíme dobre a v čom máme nejaké medzery.

Vieme vôbec ako by mala spätná väzba vyzerať?

Zaujímavosťou spätnej väzby je, že aj napriek tomu, že je to konštrukt veľmi známy dokonca až otrepaný nie je presná definícia o tom ako by mala dobrá a efektívna spätná väzba v pracovnom prostredí vyzerať. Hackamn a Oldham, jedni z prvých autorov, ktorí sa zaoberali feedbackom v kontexte pracoviska, charakterizujú spätnú väzbu len ako “priamu a jasnú informáciu o efektívnosti výkonu zamestnanca.” A aj práve kvôli tejto diere v poznaní, ma skúmanie spätnej väzby tak veľmi zaujíma. Bolo by potrebné túto dieru zaplniť, aby sa mohla dostatočne dobre využívať.

Poznanie, ktoré máme hovorí, že pracovné prostredie kde je často poskytovaná spätná väzba prináša benefity nielen pre spoločnosť, ale aj pre jej zamestnancov. Ako to ale robiť, keď presne nevieme ako by spätná väzba mala vyzerať? Nuž, zatiaľ musíme počkať, kým sa toto poznanie dostaví. Zatiaľ je  dôležité pamätať hlavne na to, že feedback je dar a jeho úlohou je predovšetkým posúvať nás ďalej.

Ak ste sa dostali až sem, som rada J Bola pre Vás moja populárno-náučná úvaha prínosná? Mojím cieľom bolo poňať túto tému, trošku komplexne - z pohľadu odbornosti či poučiek, z prednášky UX fóra ale aj poskytnúť niečo málo z mojich myšlienkových pochodov. Keď váš priestor je jedna A4 nie úplne sa to podarí, ale budem mať priestor to vylepšiť. Čaká na mňa bakalárka na tému spätnej väzby a jej vplyvu na vnútorné prežívanie jednotlivcov a tam to celé vyšperkujem s dávkou plnej odbornosti.


Michaela Barthová
Talent Acquisitor

Pošlite CV