Rozhovor so Zuzkou (2011)

Vy osobne sa zaoberáte prioritne IT oblasťou. Majú dnešní absolventi prehľadom o situácii na pracovnom trhu? 

Dnešní absolventi sú rôzni. Väčšina z nich sa zúčastní prvého výberového pohovoru až po štátniciach. Absolventi z oblasti IT majú často krát rôzne informácie o dopyte po IT špecialistoch prehnane nadnesené, čo sa môže prejaviť aj na ich samotnej prezentácii. Existujú aj rôzne štatistiky, ktoré ukazujú, že aj ponuka platov pre absolventov z oblasti IT je najvyššia, z toho dôvodu sú aj ich platové očakávania často nadnesené. Situácia sa však často zmení, ak začnú tieto výberové procesy absolvovať.

Aké chyby robia?

Najskôr- často meškajú. Mnohí z nich sa vôbec nepripravia na stretnutie a z bežných pohovorových otázok typu – povedzte mi niečo o Vašej diplomovej práce, prečo si vybrať práve Vás- sú prekvapení. Častokrát podceňujú personalistov, o ktorých predpokladajú absenciu technických znalostí. Práve títo ľudia sa však danej problematike môžu venovať už niekoľko rokov.

Koľkí z nich majú prax v odbore?

Povedala by som, že ten pomer je 40 k 60. Teda štyria absolventi z desiatich majú prax v odbore. IT-čkári majú tú výhodu, že na mnohých projektoch mohli pracovať aj doma popri škole. Za relevantú prax sa dajú považovať aj ich vlastné programy či aplikácie, ktoré vyvinuli, malé aplikácie, ktoré vyvinuli pre súkromné účely.

Je na Slovensku teda problémom získať prax v odbore?

Podobne ako pri inom odvetví – točia sa v kruhu. Pokiaľ nepracujú, nezískajú prax. Pokiaľ nezískajú prax, ťažko nájdu prácu. V IT sektore je však výhodou, že môžu pracovať z domu, na malých projektoch. Študentské projekty sa často stanú start-upom pre nové produkty alebo dokonca technológie.

Stále majú teda najväčší potenciál zamestnať sa?

V porovnaní s inými absolventskými pozíciami je potenciál vyšší. Firmy však rozhodne nezoberú absolventa automaticky, selektujú kandidátov aj na základe osobnosti, či im človek „sadne“ do tímu...

Sú dnešní absolventi, nielen tí z IT oblasti, lepšie pripravení na pohovory, ako tí spred piatich rokov napríklad?

Výraznejšie sa to nezmenilo. Absolventi, bez skúsenosti na trhu práce, majú väčšinou nadnesené požiadavky a predstavy. Čím dlhšie prácu hľadajú, tým viac svoje požiadavky znižujú.

Dnes je internet plný rád, ako sa správať na pohovore, čomu sa vyhnúť a mnoho ďalších. Ani toto sa v praxi neprejavilo?

Je to veľmi individuálne. Mnohí absolventi sú dnes výborne pripravení, vhodne oblečení, majú dostatok informácií o firme či pozícii, o ktorú sa uchádzajú. Vidieť, že si prípravu aj naštudovali. Pôsobia oveľa lepšie a aj sú medzi prvými zamestnaným kandidátmi.

Je problém, ak uchádzači posielajú životopisy hromadne?

Stáva sa mi, že kandidát dá do kópie okrem mňa aj ďalšie personalistky z iných agentúr. Je prirodzené, že ľudia skúšajú. Nájsť si prácu je ťažké a čím sú zúfalejší, tým viac životopisov pošlú. V samotných firmách to však určite nepôsobí dobre a mali by si na to dávať pozor.

Voľných miest pre absolventov je dnes menej, uchádzačov je zároveň viac. Je teda počet uchádzačov na jednu pozíciu dnes výraznejšie vyšší ako pred krízou?

Reakcií je viac, ale to je spôsobené aj plošným rozposielaním životopisov. Na niektoré pozície dôjde aj 300 CV. Avšak pri technických pozíciách je reakcií menej a kandidátov potrebujeme aktívne oslovovať my. 

Zuzana Krútilová, Senior Personnel Consultant, AuJob

Pošlite CV