Má HR business potenciál? (2013)

Pred niekoľkými dňami som sa stretol s názorom človeka, manažéra obchodnej skupiny v poisťovníckej spoločnosti: „...tá vaša práca v HR je aj zaujímavá. Ale za tie peniaze by ste ma nikdy nepresvedčili ju robiť.“ Má pravdu. HR business vo všeobecnosti nie je na Slovensku oceňované vysoko- priemerne na 782 Eur. Aspoň nie tak, ako sú IT pozície, či pozície finančných a obchodných manažérov, keď sa pozrieme na analýzy z niekoľkých rokov dozadu (viď Plat na pozícii Personalista podľa odvetvia).

Ak chápeme personalistiku ako odbor, ktorý sa zameriava na získavanie kvalitných ľudí pre spoločnosti, na prácu s nimi, ich motiváciu či nastavenie odmien, tak personalista je v spoločnosti jeden z kľúčových zamestnancov. Jim Collins v knihe Good to great (Z dobrého skvelé) hovorí, že najdôležitejším faktorom skvelej spoločnosti je „mať na lodi tých najlepších ľudí“. Dôležitejšie, než jej strategické zameranie, či jej produkty. To všetko najlepší ľudia nastavia. Prečo sú aj napriek tomu HR pozície vo všeobecnosti nižšie platené, než tak vysoko finančne ohodnotené IT?

Nechápeme prácu s ľuďmi tak náročnú alebo dôležitú ako informačné technológie? Alebo je väčšie množstvo ľudí schopných profesionálne pracovať s ľudskými zdrojmi, než ľudí schopných dobre programovať? Alebo je HR oblasť ohodnotená primerane, len je IT jednoducho posledných rokoch viac dopytované?

Už dlhší čas nemám jednoznačnú odpoveď. Zaujal ma však anglický on-line prieskum platov, kde HR oblasť patrí za posledný rok do najlepšie ohodnotených pozícií, v niektorých prípadoch aj 5285 eur/mesiac. Približný priemer vychádza na 2822 eur/mesiac. Podľa stránky porovnateľná so Software developermi (viď prieskum). Podľa rebríčku povolaní 2012 sa personálny riaditeľ dostal tretie najlepšie miesto (viď Rebríček povolaní v roku 2012).  Dokonca sa aj na Slovensku zvýšil priemer zárobku v HR oblasti na 858 (viď  Priemerný hrubý plat na Slovensku).

Začíname si uvedomovať fakt, že aj na Slovensku je „mať na lodi tých najlepších ľudí“ to najdôležitejšie a aj to začíname pomaly finančne oceňovať? Alebo je to len dôsledok valorizácie platov? V každom prípade sa zdá, že HR oblasť bude stále zaujímavejšou oblasťou. Nielen z pohľadu jej širokého pôsobenia, ale aj z toho finančného...

Pavol Žuffa, obchodný riaditeľ personálnej spoločnosti AuJob

Pošlite CV