10. výročie


Podľa mnohých je číslo 10 znakom šťastia. Spája rozhodnosť, ktorú má jednotka, vyvažuje starosť, ktorú prináša nula. Tvorí tak most cez všetky prekážky a vedie k cieľu. 

Pre nás znamená 10 rokov našej existencie ešte viac – je to 120 mesiacov, 520 týždňov, 3650 dní, 87600 hodín, 5.256.000 minút, ktoré s radosťou a ochotne venujeme Vašej práci.

Za ten čas sme mnoho vecí posunuli vpred. Niečo však zostalo nezmenené - sme naďalej dôkladní, rýchli, korektní a sme úspešní.

Na Vašej práci nám záleží. Už 10 rokov.

Pošlite CV