Sme pre Vás atraktívny zamestnávateľ ?
Milí fanúšikovia našej stránky, priatelia, kandidáti a klienti.

Tak ako minulý rok, tak aj tento prebieha anketa najzamestnávateľ roka 2016 a my sme boli nominovaní medzi personálnymi agentúrami.

Ešte raz Vám chceme poďakovať za 3. miesto v tomto rebríčku za rok 2015 a dúfame, že sme Vašu dôveru prehĺbili a budete za nás hlasovať aj tento rok.

Toto ocenenie má pre nás veľký význam, pretože nám potvrdzuje význam našej filozofie a to poskytovať kvalitné služby aj kandidátom aj klientom, osobne a citlivo. Ďakujeme Vám za podporu.
Hlasujte tu: http://www.najzamestnavatel.sk/nominacie/aujob-s-r-o-2/

Pošlite CV