SAP Špecialista

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• spolupráca na SAP projektoch, testoch, na zlepšovaní procesov a odstraňovaní nedostatkov
• Supply Chain CM procesov v SAP
• zodpovednosť za nastavenia, dokumentáciu a správnosť kmeňových dát
• správa kmeňových údajov v SAP
• testovanie zmien nastavení a iných úprav SAP
• školenie bežných užívateľov SAP

Požiadavky na zamestnanca

• prax na pozícii SAP špecialista min. 4 roky (ideálne vo výrobnej spoločnosti)
• anglický alebo nemecký jazyk na aktívnej úrovni
• ovládanie MS Office, Lotus, Visio, SAP MM/PP/QM na pokročilej úrovni

Znalosti

Požadované vzdelanie:
min. I.stupeň VŠ

Zameranie štúdia:
elektrotechnické / ekonomické

Cudzie jazyky:
anglický jazyk / nemecký jazyk - aktívne

Požadované znalosti:
MS Office, Lotus, Visio, SAP MM/PP/QM - pokročilá úroveň

Prax:
min. 4 roky na obdobnej pozícii

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti polygrafického priemyslu už vyše 150 rokov. Pracuje s najmodernejšími technológiami pre výrobu biometrických pasov, platobných, či bankomatových kariet, alebo čipov.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.