J2EE programátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vývoj nových funkčných celkov a rozvoj existujúceho produktu v oblasti biometrie
• vývoj distribuovaného riešenia na platforme Java
• technická príprava nových produktov
• vývoj aplikácií, komunikácia s interným oddelením R&D

Požiadavky na zamestnanca

• 5 rokov praxe s vývojom v programovacom jazyku Java (J2EE, JMS, distribuované systémy)
• orientácia v oblasti technológií a trendov vo svete Javy
• znalosť Git, prípadne podobný SCM nastroj (Mercurial, SVN, atd.)
• skúsenosť s vývojom a administráciou v prostredí OS Linux
• základná znalosť konfiguračného manažmentu a sietí
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni
• JMS, AMQP, JGroups výhodou
• skúsenosti s návrhom architektúry výhodou
• výhodou skúsenosť s distribuovanými systémami (HPC klaster, HA klaster)

Znalosti

Požadované vzdelanie:
min. I. stupeň VŠ

Zameranie štúdia:
IT/ekonómia

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne

Vodičský preukaz:
áno

Prax:
min. 5 roky na obdobnej pozícii

Osobnostné predpoklady:
• samostatný a zdopovedný prístup

O spoločnosti

Náš klient je na trhu lídrom vo sfére biometrických systémov a riešení v oblasti identity manažmentu. Zameriava sa najmä na rozpoznávanie tváre, odtlačkov prstov, hlasu a ich integráciu do biometrických aplikácií. Spoločnosť má pôvod na Slovensku, avšak je poskytovateľom IT riešení pre medzinárodný trh. Prioritne spolupracuje s klientmi krajín Európy a Ázie.

Spoločnosť ponúka:
• zaujímavé finančné hodnotenie + odmeny podľa výsledku hospodárenia
• možnosť prispôsobovať výsledný produkt po technickej aj funkčnej stránke
• flexibilná pracovná doba, home office (jeden deň do týždňa)
• práca možná na živnostenský list
• školenia podľa vlastného záujmu, zabezpečenie technickej literatúry
• ostatné: pobyt na chate, lyžovačky, slovak ring, vianočná večera

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.