.NET Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• analýza, návrh, implementácia, údržba web biznis aplikácie
• neustály rozvoj existujúcej aplikácie (ASP .NET/IIS + MS SQL)
• podpora užívateľov

Požiadavky na zamestnanca

• prax v programovaní 2-3 roky s ASP .NET
• web technológie - HTML, CSS, JavaScript
• anglický jazyk na komunikačnej úrovni

Znalosti

Znalosti:
C# / .NET - pokročilý
ASP .NET - pokročilý
HTML/ CSS - pokročilý

Požadované vzdelanie:
VŠ II.stupňa
Zameranie štúdia:
IT
Cudzie jazyky:
anglický jazyk - pokročilý
Prax:
min 2 roky
môže ísť aj o absolventa s vlastnými projektmi v ASP .NET

O spoločnosti

Ide o slovenskú spoločnosť dodávajúcu softvérové riešenia a služby v oblasti Data Warehousingu a Business Intelligence. Projekty sú prevažne z finančného, telekomunikačného či retailového segmentu. Aktuálny projekt z telco oblasti, je zameraný na optimalizáciu telekomunikačných nákladov. Svoje riešenia preklápajú aj na mobilné platformy.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.