PL/ SQL programátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• PL/SQL- programovanie, nastavovanie úprav, oprava chýb
• spravovanie dát (rozhranie, import a export dát, údržba dát a úpravy)
• príprava dokumentov a checklistov
• refaktorovanie zdrojového kódu
• efektívna a včasná realizácia požiadaviek zákazníka
• plánovanie a implementácia systému a optimalizácia procesov

Požiadavky na zamestnanca

• niekoľkoročné skúsenosti s vývojom softvéru Oracle
• niekoľkoročné praktické skúsenosti v objektovo orientovanom vývoji softvéru ako aj v aplikácii itegračných vývojových procesov
• preferované skúsenosti s Java EE - špecifikácia a komponenty

Znalosti

Znalosti:
PL/SQL - pokročilý
Oracle Database - pokročilý

Zameranie štúdia:
IT, Informatika

Cudzie jazyky:
Aj - aktívne

Prax:
min. 3 roky

O spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru v rôznych špecifických oblastiach (výroba, farmácia, energetika, financie a pod.), podporuje svojich zákazníkov v oblasti strategického vývoja, technickej realizácie a uvádzania nových produktov na trh.

Spoločnosť ponúka:
• kĺzavý pracovný čas
• 25 dní dovolenky
• gastro lístky 4€ plne preplácané
• rôzne školenia
• občerstvenie vo firme

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.