SAP špecialista (odd. controllingu)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• spolupráca na SAP projektoch, testoch, na zlepšovaní procesov a odstraňovaní nedostatkov
• zodpovednosť za nastavenia, dokumentáciu a správnosť kmeňových dát
• správa kmeňových údajov v SAP
• testovanie zmien nastavení a iných úprav SAP
• školenie bežných užívateľov SAP

Požiadavky na zamestnanca

• 3 roky skúsenosť na oddelení controlingu
• skúsenosť práce v SAPe
• tímová práca
• schopnosť efektívne riešiť problémy
• angažovanosť
• flexibilita
• komunikačné schopnosti
• iniciatíva / kreativita
• plánovanie / organizovanie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
SŠ / VŠ - ekonomické zameranie
Cudzie jazyky:
anglický jazyk a nemecký jazyk - aktívne
Prax:
min. 3 roky prax v oblasti kontrolingu

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti polygrafického priemyslu už vyše 150 rokov. Pracuje s najmodernejšími technológiami pre výrobu biometrických pasov, platobných, či bankomatových kariet, alebo čipov.
• možnosť vzdelávať sa – vstupné zaškolenie a pod.
• výkonnostné prémie
• príplatky za víkendy, nočné a sviatky
• plne hradená strava v závodnej kantíne

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.