Export Sales Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vykonáva prieskum pre vstup na trh, získava informácie o konkurencii, trhovom mieste a možnosti vstupu na trh
• plánuje a vykonáva stratégiu vstupu pre spoločnosť
• podporuje obchodné oddelenie a marketing
• vytvorí kontakty s kvalitnými distribútorami
• aktívne podporuje distribútorov s marketingovými aktivitami
• kooperuje s exportným tímom , riaditeľom, marketingovým manažérom a distribúciou
• riadi náklady a ostatnú dokumentáciu potrebnú k exportu
• rieši exportnú legislatívu
• registruje prípadné nové výzvy na trhu v oblasti exportu, nových distribútorov
• cestovanie do vybraných krajín

Požiadavky na zamestnanca

• jazykové kompetencie - anglický jazyk + požadovaný podľa oblasti ( nemčina, ruština)
• skúsenosti v obchode, alebo marketingu, alebo v exporte sú podmienkou
• prax minimálne 2 roky

Znalosti

Znalosti:


Cudzie jazyky:

anglický - aktívne

nemecký - aktívne

Prax:

min. 2 roky praxe v marketingu, alebo obchode, alebo v exporte

Osobnostné predpoklady:

• flexibilný, rozhľadený, energický kandidát
• otvorený voči zahraničiu, zahraničnej kultúre
• lojálny a bezúhonný

O spoločnosti

Náš klient je rýchlorastúca slovenská spoločnosť podnikajúca v oblasti FMCQ.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.