Senior JavaScript Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vývoj robustnej aplikácie na správu údajov z rôznych databáz
• ide o single page aplikáciu
• najmä optimalizácia používateľského rozhrania (zaistiť lepšie ovládanie a UX)
• po vyriešení otázky UX aj návrh UI nových funkcii
• implementačné riešenia

Požiadavky na zamestnanca

• prax s vývojom na frontende
• JavaScript + JS frameworky (Angular, Backbone, Ember, ExtJS)
• výhodou písanie automatizovaných testov (Selenium, Jasmine)
• návrh UI / UX
• PHP + PHP framworky sú veľkým plus

• neustála potreba zdokonalovať sa, chuť učiť sa
• analytické myslenie, tímová práca, komunikácia
• záujem o web technológie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.

Znalosti

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - technická angličtina
Požadované znalosti:
JavaScript, JS framworks, PHP
Prax:
min 3 roky práca na frontende

O spoločnosti

Spoločnosť je známa v hernom svete vyše 7 rokov. Ich produkty nájdete aj vo svojich mobiloch, nakoľko hry preklápajú na iOS či Android.