JAVA EE Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• práca na pridelených projektoch pre rozličných klientov, ide najmä o vývoj viacvrstvových aplikacií (front-end a back-end)
• programovanie v JAVA EE
• návrh nových riešení aplikácií ako aj práca na už zabehnutých systémov
• možnosť komunikovať s klientom a pripravovať analýzy
• práca s technológiami: Oracle, Hibernate, Spring, JSF, RichFaces, OmniFaces, PrimeFaces, jQuery, SOAP WebServices, WSO2, Mule, JasperReports

Požiadavky na zamestnanca

• tímový hráč, vedieť kooperovať v rámci tímu
• zodpovednosť
• skúsenosti s programovaním v Java EE podmienkou

Znalosti

Znalosti:
Java - pokročilý

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Prax:
min. 1 rok

O spoločnosti

Náš klient je software house pôsobiaci vo viac ako 30 krajinách. Venuje sa vývoju sw riešení pre zákazníkov z rôznych oblastí:
• bankovníctvo, poisťovníctvo
• distribútori energií
• výroba
• telekomunikácie
• zdravotníctvo
• verejná správa
• a ďalšie

Spoločnosť ponúka:
• prácu v nadnárodnej spoločnosti so širokým spektrom projektov
• príjemné, menej formálne prostredie, nízku byrokraciu,
• jazykové kurzy, technické školenia, certifikácie
• teambuildingy - športové aktivity, kultúrny program
• home-office
• sick days (2dni/polrok)
• príspevok na životné poistenie, doplnkové dôchodkové pripoistenie
• zľavy v e-shopoch
• prémie (kvartálne a ročné)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.