Projektový Manažér - Košice

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vedenie IT projektov (dlhodobých, krátkodobých) a s tým spojené aktivity
• projekty z komerčnej sféry
• odovzdanie projektu, produktu v stanovenom čase / cene / kvalite
• vedenie technického tímu (10 ) konzultanti, programátori
• vedenie pobočky v KE, nastavenie jej stratégie
• podpora kolegov, prínos inovatívnych riešení a udržiavanie príjemnej pracovnej atmosféry

Požiadavky na zamestnanca

• 5 rokov prax na podobnej pozícii
• skúsenosť s vedením technických projektov a riadením ľudí v IT obore
• team managment, time management, account management (prípadne priamo sales), requirement management
• prirodzená autorita, príjemné vystupovanie
• aktívna komunikácia v anglickom jazyku výhodou, pasívna (mailová) podmienkou

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk
Prax:
• 5 rokov prax s vedením IT projektov, technických ľudí

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru v najmodernejších technológiách, pracuje na rôznych projektoch pre domácich a zahraničných klientov.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.