Junior Specialist Credit Management

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• denné monitorovanie kreditových limitov na zákazníckych kartách
• registrácia/zrušenie registrácie zákazníkov, blokovanie a odblokovanie zákazníkov
• odhaľovanie kartových podvodov
• minimalizácia rizík prostredníctvom úverového poistenia a spolupráce s ďalšími tímami
• prispôsobenie úverového objemu v prípade potreby
• vedenie splátkového kalendára, platobných rozdielov a odpisov
• upomienkový proces a súvisiace aktivity
• prvotné vymáhanie pohľadávok, ďalšia komunikácia s exekučnými agentúrami
• administratíva, napr. objasnenie nedoručiteľných faktúr, písomné upomienky
• tvorba dokumentácie pre ďalšie právne aktivity, komunikácia s právnym oddelením

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosti s administratívnou prácou
• aktívna znalosť maďarského a nemeckého jazyka
• anglický jazyk je výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
Zameranie štúdia:
ekonomické
Cudzie jazyky:
maďarský - aktívne a nemecký - aktívne

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v chemickom priemysle.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.