Group Leader for Tangible Fixed Assets

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• Plánovanie, koordinácia a príprava mesačných, kvartálnych, ročných finančných výkazov (fixed assets)
• Príprava reportov, analýz, inventarizácie, pripomienkovania
• Sledovanie štandardov a legislatívy (IFRS) v účt. záležitostiach fixed assets v rámci skupiny DT
• Prevádzkovať a vylepšovať interný kontrolný systém
• Kontakt pre audítorov a iných špecialistov v otázkach daní, interných auditov (reportingu, finančných výkazov a pod)
• Rozvíjanie účtovných možnosti, procesov - ich identifikovanie a navrhnutie riešení, implementovanie, ako aj dohľad na ich správne používanie (quality assurance)
• People management – vedenie, riadenie, motivácia teamu ľudí
• Riadenie, vedenie projektov , IT projektov zameraných na tangible fixed assets

Požiadavky na zamestnanca

Znalosti

Požadované vzdelanie:
VŠ I. / II. stupňa
Zameranie štúdia:
ekonomické
Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne
Prax:
• 6 rokov skúsenosti s účtovníctvom/reportingom/controllingom a koordináciou projektov
• predošlá skúsenosť ako GL Accountant
• anglický jazyk – aktívne

O spoločnosti

Zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb. V súčasnosti sa vytvára nové oddelenie, ktoré bude špecializované na procesy účtovania HR položiek v rámci GL.

Spoločnosť ponúka:
• kvalitný vzdelávací program - certifikačné školenia v SAPE
• flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
• plne hradené stravné lístky (3,30 €)
• moderné kancelárie blízko centra
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.