Senior personálny konzultant

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

U nás v AuJob-e je bežnou činnosťou personalistu:

- písomná, telefonická a osobná komunikácia s obchodnými partnermi a kandidátmi
- zodpovednosť za pridelené obchodné prípady a projekty
- recruiting, testovanie, vedenie pohovorov
- vyhľadávanie, screening a selekcia vhodných uchádzačov pre
klientov spoločnosti
- analýza a tvorba riešení pre zákazníkov v oblasti ľudských zdrojov
- reprezentácia spoločnosti

Je toho dosť, ale v spolupráci s osobným asistentom a dobrým časovým plánom sa to dá zvládať.

Požiadavky na zamestnanca

- záujem pracovať v personálnej agentúre
- proaktivita, prozákaznická orientácia
- výborné komunikačné, prezentačné zručnosti
- vysokoškolské vzdelanie, aktívny anglický jazyk
- schopnosť viesť menší tím
- minimálne 2 ročná prax v personálnej agentúre alebo internom HR oddelení

Znalosti

- zaujímavá a stabilná práca v úspešnej spoločnosti
- zameranie na rôzne pracovné pozície
- dynamický team, vynikajúci kolektív, ústretovosť nadriadeného
pri dosahovaní cieľov
- možnosť osobnostného rastu ( 2 dňové školenia, pravidelné
interné školenia, knižnica z oblasti HR a osobnostného rozvoja)
- využívanie vysokoefektívneho informačného systému
- aktívne využívanie cudzieho jazyka
- teambuildingové aktivity ( športové, kultúrne)

O spoločnosti

Patríme medzi popredné slovenské personálne agentúry. Od nášho založenia v r. 2004 pôsobíme na celom Slovensku. Neustále rozširujeme spoluprácu so zahraničím, napr. Českom, Rakúskom, Nemeckom a inými krajinami. Ponúkame vynikajúce pracovné pozície pre potenciálnych zamestnancov. Hľadáme najvhodnejších kandidátov pre našich klientov. Okrem toho poskytujeme odbornú podporu v oblasti personalistiky či pracovného práva.

Pre nás nie ste jeden z mnohých, ale z mnohých jediný.