PTP procesný manažér pre roboty

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• realizácia procesných zlepšení s cieľom znížiť náklady a zvýšiť a efektivitu/kvalitu
• podrobná analýza aktuálnych procesov v P2P prostredí, vyhotovenie ich popisu
• identifikácia možností optimalizácie procesov pre využitie „robotiky“
• sledovanie KPI
• úzka spolupráca s business špecialistami pre oblasť nákupu a účtovníctva
• práca v programe Blue Prism
• plánovanie projektu na princípoch SW development life – cycle
• zodpovednosť za komplexnú projektovú dokumentáciu a jej aktualizáciu
• tvorba školiacich materiálov
• komunikácia s TOP manažmentom o stave projektu

Požiadavky na zamestnanca

• prax v navrhovaní procesných zlepšení a v optimalizácií procesov
• prax na pozícii procesného analytika veľkou výhodou
• znalosti logiky programovania
• ideálne skúsenosti s pilotnými projektmi
• Excel na expertnej úrovni – VBA programovanie
• technické zameranie veľkou výhodou
• analytické schopnosti
• aktívne využívanie anglického jazyka
• príležitostné cestovanie

Znalosti

Znalosti:
zanlosť programu Blue Prism ideálna
znalosti z oboru programovania a procesovania
Excel - pokročilý (VBA)
SAP - veľkou výhodou

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
Ekonomické, IT

Cudzie jazyky:
anglicky - aktívne

Prax:
prax v navrhovaní optimalizácií procesov a v implementácií procesov

O spoločnosti

Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy. Jej centrum v Bratislave sa zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb a nákupu pre koncernové a dcérske spoločnosti.

Spoločnosť ponúka:
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie
• kvalitný vzdelávací program
• flexibilný pracovný čas
• plne hradené stravné lístky
• teambuilding, možnosť vzdelávania sa v IS SAP
• finančné odmeny
• sick days
• doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.