Supply Chain Manager - buďte súčasťou globálneho projektu a využite svoje skúsenosti z logistiky a materiálového manažmentu

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
• okúsite spoluprácu v rámci globálneho projektu, budete sa stretávať s ľuďmi z Vášho oboru na medzinárodnej úrovni
• budete pracovať v spoločnosti, ktorá je silným svetovým brandom
• aj v rámci projektu budete mať dlhodobú a stabilnú prácu

Na tejto pozícii bude vašou úlohou:
• spoznať a preskúmať lokálne procesy Supply Chain Managementu v krajine,kde sa bude implementovať centrálne riešenie
• analyzovať prípadné rozdiely medzi lokálnym a centrálnym návrhom
• odprezentovať, predať, vysvetliť centrálne riešenie spolu s jeho výhodami a benefitmi
• pripraviť návrh na zjednotenie týchto procesov v dodávateľskom reťazci s cieľom zachovať centrálne riešenie v najväčšom možnom rozsahu
• aktívne komunikovať nie len s projektovým tímom v krajine, v ktorej roll-out prebieha, ale aj s centrálnymi manažérmi

V rámci tejto pozície okrem iného budete mať možnosť zapojiť sa priamo do návrhu a prípravy cieľovej architektúry pre SCM projekt. Budete spolupracovať priamo s integračným architektom, ktorý Vás zaučí do fungovania a tvorby architektúry. Naskytne sa Vám príležitosť riešiť rôzne digitalizačné a inovačné aktivity v rámci spoločnosti.

Požiadavky na zamestnanca

V rámci tejto pozície hľadáme človeka, ktorý má:
• silné prezentačné a komunikačné schopnosti, aby vedel čo najlepšie presadiť centrálne riešenie
• prax v oblasti Supply Chain Managementu 3 až 5 rokov
• skúsenosti s fungovaním procesov logistiky ako napríklad predaj či distribúcia
• skúsenosť s ERP systémom
• skúsenosti so systémom SAP, skúsenosti s implementáciou sú výhodou
• plynulú komunikáciu v anglickom jazyku
• ochotu cestovať v rámci krajín Európy, ktoré participujú na projekte

Znalosti

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - B2
Požadované znalosti:
• znalosť SAP EPR štruktúry / SAP retail
• skúsenosť s prácou v SAP SCM / logistika / MM,AP,AR,SD moduly
Prax:
• minimálne 3 roky praxe v oblasti supply chain managementu
• minimálne 3 roky praxe v oblasti logistiky
Osobnostné predpoklady:
• silné analytické myslenie
• excelentné komunikačné a prezentačné zručnosti
• ochota cestovať vrámci krajín EU, ktoré participujú na projekte

O spoločnosti

Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roulloute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy. Budete čeliť zaujímavým výzvam v podobe rôznorodých činností či procesov. Spoznáte množstvo kultúr a jazykov. Získate možnosť navrhnúť budúcnosť tohto projektu a zúročiť tak Vaše doterajšie skúsenosti.

Aké ďalšie benefity Vám spolupráca prinesie?
• kvalitný vzdelávací program na podporu a rozvoj Vašich odborných zručnosti
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• plne hradené stravné lístky
• doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom spoločnosti
• dni, kedy potrebuje čas pre seba – sick days :)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce ( letný/zimný teambulding, športové akcie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.