IT špecialista na dodržiavanie predpisov pre Švajčiarsko

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Čo Vás na tejto pozícii čaká:
• komunikácia so zahraničím na dennej báze
• kontrola a dohliadanie na švajčiarsky tím, s možnosťou cestovania do Švajčiarska
• pripravovanie podkladov pre audity
• zastrešovanie auditov, aby všetko išlo podľa nastavených procesov
• taktiež Vám zostane priestor na sebarealizáciu a možnosť zlepšovať procesy

Požiadavky na zamestnanca

Vaša šanca sa zvýši ak:
• anglický jazyk ovládate na komunikačnej úrovni
• ovládate francúzsky jazyk - výhoda
• máte technický alebo IT backround
• máte predchádzajúce skúsenosti ako IT administrátor, sieťový administrátor, manažér serverov a pod.
• máte vedomosti z oblasti IT Compliance a Quality - výhoda
• systematické zmýšľanie a logické uvažovanie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské

Zameranie štúdia:
IT
Telekomunikácie

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - C1
Francúzsky jazyk - výhoda

Požadované znalosti:
Technický backround
IT backround

Prax:
2 - 3 roky

Osobnostné predpoklady:
Samostatné zmýšľanie
Systematickosť
Ochota učiť sa novým veciam
Logické myslenie

O spoločnosti

Spoločnosť je lídrom v oblasti farmácie a na Slovenskom trhu pôsobí už 26 rokov.

Spoločnosť Vám ponúka:
• možnosť Home office
• finančný príspevok na odreagovanie, relax a kultúrne vyžitie
• výkonnostný bonus
• teambuildingy na utužovanie kolektívu
• možnosť navštevovať jazykové kurzy
• finančný bonus na prepravu do práce

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.