Junior účtovník záväzkov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ako člen oddelenia AP budete:
• pripravovať doklady potrebné k zaúčtovaniu a zodpovedať za ich správnosť a úplnosť
• účtovať a evidovať v systému prijaté faktúry, poistné udalosti, rezervy a nevyfakturované dodávky
• tvoriť a spravovať dodávateľské účty
• komunikovať s dodávateľmi v prípade neuhradených platieb
• participovať na mesačných a koncoročných závierkových aktivitách
• vyhodnocovať štatistiky

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• aktívna znalosť anglického jazyka (B2)
• teoretický rozhľad v oblasti účtovania záväzkov
• ochota učiť sa

Znalosti

Znalosti:
Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
financie, účtovníctvo, ekonomika

Cudzie jazyky:
anglický jazyk B2

Prax:
pozícia je vhodná aj pre absolventa VŠ

Osobnostné predpoklady:
ochota učiť sa novým veciam a procesom

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.