Account Management for Card Business (Office Based)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• Váš obchodný duch predchádza Vašu povesť
• máte chuť ďalej rozvíjať svoje obchodnícke zručnosti
• dostanete možnosť pracovať v medzinárodnom prostredí

Ako Account Manager budete:
• aktívne komunikovať so zákazníkmi spoločnosti ohľadom predaja tankovacích kariet a poukážok
• uzatvárať zmluvy s novými zákazníkmi a optimalizovať podmienky s existujúcimi zákazníkmi
• so zákazníkmi udržiavať dobré vzťahy a pomáhať im pri riešení otázok
• dohliadať na nesplatené pohľadávky, limity a bonitu zákazníka
• podieľať sa na realizácii obchodných a marketingových aktivít

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii Vám nesmie chýbať:
• aktívna komunikácia v anglickom jazyku
• min. 3r pracovné skúsenosti
• zameranie na oblasť obchodu
• aktívna znalosť MS Office
• odolnosť voči stresu a výborné vyjednávacie zručnosti

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Zameranie štúdia:
ekonomické, obchodné

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - komunikatívna úroveň

Vodičský preukaz:
áno

Prax:
min. 3 roky skúsenosti

Osobnostné predpoklady:
mať schopnosť vyjednávať
odolný voči stresu
výborné komunikačné zručnosti

O spoločnosti

Spoločnosť je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Svojim zamestnancom ponúka:
• bonusom pre Vás budú aj zamestnanecké benefity v podobe príspevku na 3. pilier dôchodkového sporenia ako aj nadštandardná zdravotná starostlivosť
• určite oceníte aj možnosť rotácie v rámci skupiny a atraktívne kariérne posuny
• výhodou pre Vás bude aj flexibilný pracovný čas a príjemné pracovné prostredie v dobrom kolektíve
• zázemie stabilnej spoločnosti Vám zabezpečí istotu a skvelý štart do kariéry

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.