Projektový manažér finančných procesov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• budete sa aktívne podieľať na mapovaní a úprave procesov zameraných na zvýšenie finančnej transparentnosti a výkonnosti
• využijete Vaše znalosti z finančnej oblasti
• pravidelne budete komunikovať s viacerými oddeleniami aj v zahraničí

Ako projektový manažér finančných procesov budete:
• podporou finančného manažéra a aktívne sa podieľať na finančných situáciách a rizikách
• komunikovať s manažérmi celej spoločnosti ohľadom mapovania procesov, zavádzania nových a úprave už zaužívaných procesov v oblasti finančníctva, retailu či HR a pod.
• spolupracovať so zainteresovanými stranami na identifikovaní rizík v systéme vnútornej kontroly
• mať možnosť vytvárať analýzy a forecasty
• nastavovať procesy vrámci Slovenska, Maďarska a Českej republiky

Požiadavky na zamestnanca

K výkonu tejto pozície potrebujete:
• 2-3 roky skúseností na obdobnej pozícii
• anglický jazyk na pokročilej úrovni
• maďarský jazyk - výhoda
• ochota príležitostne cestovať do Maďarska a Českej republiky
• zodpovedný prístup pri práci s citlivými firemnými údajmi
• asertívny a komunikačne zručný
• procesné a logické myslenie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Cudzie jazyky:
anglický - pokročilý
maďarský - výhoda

Požadované znalosti:
skúsenosť s nastavovaním finančných procesov

Osobnostné predpoklady:
zodpovedný pri práci s citlivými informáciami
komunikačne zručný
odolný voči stresu
schopný riadiť konfliktné situácie

O spoločnosti

Spoločnosť je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Svojim zamestnancom ponúka:
• bonusom pre Vás budú aj zamestnanecké benefity v podobe príspevku na 3. pilier dôchodkového sporenia ako aj nadštandardná zdravotná starostlivosť
• určite oceníte aj možnosť rotácie v rámci skupiny a atraktívne kariérne posuny
• výhodou pre Vás bude aj flexibilný pracovný čas a príjemné pracovné prostredie v dobrom kolektíve
• zázemie stabilnej spoločnosti Vám zabezpečí istotu a skvelý štart do kariéry

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.