Expert online komunikácie

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• využijete Vaše skúsenosti s online marketingom
• dostanete príležitosť posúvať spoločnosť ďalej
• rozšírite si obzory a budete mať možnosť uplatniť sa na trhu

Čo bude Vašou úlohou?
• aktívne pracovať na online kampaniach
• mať plnú zodpovednosť pri rozhodovaní
• podieľať sa na zlepšovaní celkovej online komunikácie
• aktívne komunikovať s reklamnými agentúrami, grafickými štúdiami a s IT oddelením
• podieľať sa na napredovaní spoločnosti

Požiadavky na zamestnanca

Na tejto pozícii Vám nesmie chýbať:
• min. 2r skúsenosti s prácou v online marketingu
• vedieť sa orientovať v oblasti offline marketingu
• adaptovať sa na potreby zákazníkov
• algoritmické zmýšľanie
• tvorivosť a výborné argumentačné schopnosti
• anglický jazyk - komunikatívna úroveň

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské / vysokoškolské

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - komunikatívna úroveň

Požadované znalosti:
skúsenosti v online marketingu
znalosti z klasického marketingu

Prax:
min. 2 roky

Osobnostné predpoklady:
vedieť argumentovať
tvorivý s potenciálom napredovať
zákaznícky orientovaný

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná slovenská spoločnosť ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• podporu vzdelávania vo forme zaujímavých školení a tréningov
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce vrámci teambuildingov
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• plne hradené stravné lístky

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.