Asistentka člena predstavenstva s anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
Táto pozícia ponúka jedinečnú príležitosť nahliadnuť do fungovania vyššieho manažmentu medzinárodnej spoločnosti. Budete mať možnosť zúročiť Váš organizačný talent, zmyslel pre detail a aktívne využívať anglický jazyk v komunikácii s vedením.

V rámci tejto pozície na Vás čakajú nasledovné úlohy:
• office manažment pre predsedu predstavenstva
• organizácia kalendára - porady, stretnutia, služobné cesty
• administratíva spojená s prípravou materiálov na zasadnutia predstavenstiev a dozorných rád
• evidencia došlej a odoslanej korešpondencie
• komunikácia s inými oddeleniami v rámci firmy, internými klientmi a externými partnermi
• monitorovanie prideleného rozpočtu

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na túto pozíciu je človek, ktorý má:
• min. 3 roky na obdobnej pozícii
• vynikajúcu znalosť anglického jazyka (nemecký jazyk je výhodou)
• prechádzajúce skúsenosti s programami balíčka MS Office
• vycibrený zmysel pre detail - dobrý time management, organizačný talent
• príjemné vystupovanie
• veľmi dobré komunikačné schopnosti

Znalosti

Zameranie štúdia:
ekonomické, humanitné, všeobecné

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne
nemecký jazyk - výhodou

Vodičský preukaz:
B

Prax:
3 roky na obdobnej pozícii

O spoločnosti

Naším klientom je stabilná energetická medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku. Jej hlavnou úlohou je predaj a distribúcia elektrickej energie koncovým zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• samozrejme zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.