Financial Controller

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• budete sa denne zdokonaľovať sa v anglickom jazyku
• využijete Vaše štatistické znalosti a analytické myslenie
• dostanete priestor zdokonaľovať zaužívané metódy a prichádzať s novými nápadmi

Na tejto pozícii budete:
• vytvárať mesačné či štvrťročné finančné reporty
• podieľať sa na vytváraní rozdielových analýz a porovnávať ich s nastaveným budgetom a forecastmi
• spracovávať štvrťročné a rozpočtové prognózy a pripravovať KPI aktivity
• vytvárať mesačné aktivity likvidity a úrokových sadzieb
• podieľať sa na zdokonaľovaní súčasných reportingových nástrojov

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• 2 - 4r prax na obdobnej pozícii alebo v oblasti controllingu
• znalosť Excel-u - na pokročilej úrovni
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni - C1
• zmysel pre detail a analytické myslenie
• znalosť štatistického systému SAS - výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské 2. stupňa

Zameranie štúdia:
• ekonomické

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - B2

Prax:
• 2 - 4 roky v oblasti controllingu

Požadované znalosti:
• Excel - pokročilý
• SAS - výhodou

Osobnostné predpoklady:
• analytické a logické myslenie
• záujem o čísla a štatistiku
• výborné komunikačné zručnosti
• zmysel pre detail

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.