Koordinátor medzi zákazníkmi a autoservismi s francúzskym jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• využite svoje skúsenosti z automobilovej oblasti
• môžete naďalej využívať či neustále zdokonaľovať francúzsky a anglický jazyk
• stanete sa súčasťou stabilnej a úspešnej značky, ktorá je známa po celom svete a ponúka svojim zamestnancom kariérny rast

Na tejto pozícii budete:
• hlavným koordinátorom medzi zákazníkom a autoservisom či autosalónom
• poskytovať zákazníkom potrebné informácie
• odsúhlasovať jednotlivé opravy či priamo vyhodnocovať ich potreby
• dohliadať nad servismi, či inými partnermi pri plnení opráv- či všetko prebieha tak ako má, bez úkonov navyše
• mať príležitosť naďalej využívať či zdokonaľovať francúzsky a anglický jazyk

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
• aktívna znalosť francúzskeho jazyka - B2+/C1
• aktívna znalosť anglického jazyka - B1/B2
• skúsenosť z automobilovej oblasti,
• určite využijete schopnosť rýchlo sa učiť, nakoľko Vás zaučia aj do interného systému

Znalosti

Požadované vzdelanie:
min. stredoškolské s maturitou

Cudzie jazyky:
francúzsky jazyk -B2+/C1
anglický jazyk - B1/B2

Osobnostné predpoklady:
silná prozákaznícka orientácia
výborné jazykové zručnosti
ochota učiť sa

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.