Executive and Office Assistant

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Vás táto pozícia vhodná:
• zúročíte svoje organizačné schopnosti
• aktívne využijete anglický jazyk v komunikácii s vedením

Na tejto pozícii budete:
• zodpovedať za komplexnú podporu pre generálneho manažéra (organizovanie stretnutí, pracovných ciest a porád)
• zabezpečovať administratívnu agendu (príprava prezentácií, podkladov a výstupov stretnutí)
• súčasťou stretnutí a porád
• komunikovať s internými oddeleniami, head-officeom, dodávateľmi a servisovanými krajinami
• plniť ďalšie ad hoc zadania

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto pozície je potrebné:
• min. 2 roky na obdobnej pozícii
• expertná úroveň anglického jazyka (C1/C2)
• MS Office - pokročilý
• výborné organizačné, prezentačné a komunikačné schopnosti
• dobrý time-management a multitasking

Znalosti

Znalosti:
• ekonomický background
• MS Office - pokročilý

Požadované vzdelanie:
• stredná škola s maturitou
• vysoká škola

Zameranie štúdia:
• ekonomické

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - C1/C2

Prax:
• min. 2 roky

Osobnostné predpoklady:
• svedomitosť, spoľahlivosť,zodpovednosť,
schopnosť práce v tíme ale aj samostatne

O spoločnosti

Spoločnosť je jedným z lídrov dlhodobého prenájmu a správy firemných vozidiel.

Svojim zamestnancom ponúka:
• možnosť kariérneho rastu
• motivačné finančné ohodnotenie
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• a v neposlednom rade možnosť sebarealizácie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life
balance

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.