Nastavte procesy a riaďte vlastný tím ako End of Contract Manager!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čím sa vlastne zaoberá oddelenie End Of Contract? Oddelenie je zamerané na administratívu, spojenú s ukončením operatívneho leasingu. Zahŕňa kontrolu zmlúv, faktúr, zostatkových cien a podobne.

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Jednoznačne zlepšíte svoje schopnosti manažovania a riadenia tímu
• Zlepšíte svoje komunikačné schopnosti nie len v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Budete v kontakte s viacerými európskymi krajinami.
• Stanete sa členom úspešnej medzinárodnej spoločnosti, vďaka čomu zlepšíte svoje postavenie na trhu práce.

Čo bude Vašou náplňou práce na pozícii Manažéra na oddelení End of Contract?
• vedenie a dohľad nad tímom špecialistov
• snažiť sa neustále zlepšovať procesy v spoločnosti
• plne zodpovedať za agendu oddelenia
• zabezpečovať zodpovednosť a monitorovať operačné systémy
• spolupracovať s oddeleniami v podporovaných krajinách a riešiť vzniknuté problémy
• zabezpečovať dodržiavanie dohodnutej úrovne poskytovaných služieb
• riadiť pridelené projekty
• pripravovať pravidelné správy a reporty, pracovať s internými databázami

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva?
Hlavne by ste mali byť dobrým lídrom, mať skúsenosť vo vedení ľudí a ovládať anglický jazyk na úrovni C1.
Od End of Contract Managera sa ďalej očakáva:
• minimálne 2-3 roky súsenosť na podobnej pozícii
• ideálne vzdelanie v automobilovom priemysle, ekonomike alebo obchode
• dobré analytické zručnosti

Znalosti

Znalosti:
MS Office - pokročilý
Outlook - pokročilý
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupeň
Vysokoškolské II. stupeň
Zameranie štúdia:
Ekonomika, Obchod, Automobilový priemysel
Cudzie jazyky:
AJ - B2+/C1
Osobnostné predpoklady:
schopnosť viesť ľudí

O spoločnosti

Medzinárodná úspešná spoločnosť

Svojim zamestnancom ponúka:
• ročný finančný bonus
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• multisport karta (50% hradí spol.)
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• stravné lístky v hodnote 4€ za každý odpracovaný deň - plne hradené spoločnosťou
• Team-buildingy, Vianočné párty, ovocné dni
• čas pre seba vo forme dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.