Senior expert na fermentáciu

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ste odborníkom v procesoch fermentácie a ovládate plynule anglický jazyk? Ponúkame Vám možnosť stať sa súčasťou spoločnosti, ktorá je jedinečná svojím zameraním!

Čo Vám táto pozícia prinesie?
• Jednoznačne zlepšíte svoje riadiace schopnosti pretože sa stanete Expertom a budete dohliadať na tím
• Neustále budete zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti biochémie, pretože budete súčasťou celosvetovo uznávanej výrobnej spoločnosti
• Zlepšíte aj svoje komunikačné zručnosti a to aj v anglickom jazyku

Čo Vás na pozícii čaká a neminie? Budete:
- zodpovedať za koordináciu a rozvíjanie fermentačného tímu
- podporovať zavádzanie nových výrobkov, procesov a technológií do výroby
- dohliadať na vykonávanie technických zmien, inštaláciu nového zariadenia a dodržiavanie vysokých štandardov údržby
- úzko spolupracovať s technickými tímami, oddeleniami zabezpečovania kvality (QA) a kontroly kvality (QC)
- preverovať nové zákaznícke požiadavky a komunikovať s externými zákazníkmi
- aktívne podporovať tím pri riešení problémov a odchýlok

Požiadavky na zamestnanca

Čo na tejto pozícii potrebujete?
- 5+ rokov v oblasti biotechnológie
- skúsenosť s riadením tímu
- zručnosti s návrhom a inštaláciou zariadenia a procesov / validáciou zariadenia
- zručnosť klasických procesov fermentácie vo výrobe
- skúsenosť so znalosťami technológií spracovania
- rozsiahle skúsenosti s dodržiavaním GMP štandardov pre širokú škálu výrobkov

Znalosti

Požadované vzdelanie:
- VŠ v oblasti technológií, biotechnológií, bioprocesového inžinierstva, chemického inžinierstva

Cudzie jazyky:
- Anglický jazyk - B2/C1

Prax:
- prax v oblasti biotechnológie
- skúsenosti s GMP

Osobnostné predpoklady:
- komunikačné zručnosti
- organizačné, plánovacie a riadiace schopnosti
- schopnosť dosiahnuť a udržať vysoké štandardy s dôrazom na detail

O spoločnosti

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby. Patrí k celosvetovo uznávaným výrobcom aminokyselín, ako aj produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Vo svojej oblasti je lídrom na trhu a významným inovátorom. Takmer celú produkciu aminokyselín vyváža do celého sveta. Najväčšie množstvá do krajín EÚ, ako aj do USA a Latinskej Ameriky.

Svojim zamestnancom ponúka:
- stravovanie v priestoroch spoločnosti (teplá, chladená a mrazená strava)
- bohatý sociálny program (príspevok na DDS, regeneráciu, šport, kultúru, pri životných jubileách a udalostiach ako svadba, narodenie dieťaťa a pod.)
- teambuildingy (rodinný deň, plesy...)
- interné jazykové vzdelávanie
- parkovanie v areáli firmy
- priama komunikácia s klientmi
- práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.