Quality Assurance Manager

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo bude Vašou úlohou?
• budete zodpovedať za všetky činnosti kvality a rozhodnutia v závode
• stanoviť ciele oddelenia a viesť ho tak, aby sa ciele splnili
• implementácia a udržiavanie kvality vo výrobných procesoch
• podpora pri zavádzaní nových výrobkov, procesov a technológií do výroby

Požiadavky na zamestnanca

• minimálne 5-10 rokov praxe s GMP postupmi
• praktické skúsenosti s normami GMP (ako je ICH Q7), ďalej normy ISO 9001, FSSC 22000 a globálneho systému riadenia obchodnej línie
• systém kvality SME (Subject Matter Expert)
• schopnosť aplikovať normy zhody na každodenné situácie pri výrobe

Znalosti

Zameranie:
• chémia, chemické inžinierstvo, farmaceutika

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - C1

Požadované predpoklady:
• zodpovednosť a presnosť vo svojom odbore
• schopnosť dosiahnuť a udržať vysoké štandardy s dôrazom na detail
• zručnosť v oblasti plánovania, organizácie a riadenia času

O spoločnosti

Spoločnosť je celosvetovo uznávaným výrobcom produktov pre zákazníkov v oblasti farma, food a kozmetického priemyslu. Detaily o spoločnosti vám priblížime priamo pri telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám svoje CV!

Zaujímavé benefity:
• bohatý sociálny program, odmeny
• priama komunikácia s klientami
• práca s novými inovatívnymi technológiami za vyšších kvalitatívnych štandardov
• intenzívne interné jazykové vzdelávanie
• parkovanie v areáli firmy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.