Senior AP Accountant

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ako senior AP účtovník budete:
• mať na starosti záverečné výpočty, zaúčtovanie rezerv a odsúhlasenie súvahových účtov (vo svojej práci budete využívať IFRS štandardy)
• zodpovedať za konkrétne účty a ich delegovanie
• podieľať sa na mesačnej, štvrťročnej a ročnej uzávierke
• aktívne spolupracovať s finančným riaditeľom a hlavným účtovníkom, ako napr. pri pripravovaní interných procesov
• spracovávať a pripravovať podklady pre rezerváciu do GL
• monitorovať podrobnosti zákazníckeho účtu, odstraňovať nezrovnalosti
• pripravovať podklady počas auditu
• zodpovedať za archiváciu podkladov
• zasielať štatistiky

Požiadavky na zamestnanca

Pre výkon tejto práce potrebujete:
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni (B2+)
• skúsenosti ako senior účtovník alebo hlavný účtovník (AP, AR)
• prehľad v IFRS účtovných štandardoch
• veľkou výhodou je ak máte skúsenosti s vedením ľudí
• precíznosť pri práci a samostatnosť

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské
Zameranie štúdia:
ekonomické
Cudzie jazyky:
anglický jazyk - pokročilá úroveň
nemecký jazyk a madarský jazyk- výhoda
Požadované znalosti:
Vodičský preukaz:
Prax:
Osobnostné predpoklady:

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Vaše CV.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• pôsobenie v medzinárodnom prostredí so silným zreteľom na work-life balance
• možnosť kariérneho rastu
• školenia a tréningy, zamerané aj na zdokonalenie jazykových zručností
• čas pre seba vo forme sick days a dovolenky navyše

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.