Zaslať životopis

Softvérový tester

Návrh, tvorba a realizácia testovacích scenárov vyvíjaných softvérových produktov, zber a analýza výsledkov testovacích procesov, ich vyhodnocovanie a návrh zlepšení