Zaslať životopis

Hlavný technológ

NEAKTUÁLNA PONUKA Spoločnosť pôsobiaca v oblasti zhodnocovania odpadu a výroby elektrickej energie.