Zaslať životopis

Navážač blokov

NEAKTUALNA Uskladnenie a prenos výrobných blokov na výrobnú linku.