Zaslať životopis

Riaďte medzinárodný implementačný projekt ako Country Project Manager

NEAKTUÁLNA PONUKA Vedeli ste, že kľúčovú úlohu v konkurenčnom prostredí zohráva spolupráca ? A práve to je cieľom projektu One. ERP- SPOLUPRÁCA, ktorá so sebou prinesie úspešnú implementáciu jednotnej platformy SAPu v krajinách Európy. Chceli by ste riadiť takýto projekt?