Zaslať životopis

PTP Process Manager Banking

Spoločnosť sa orientuje na poskytovanie služieb v oblasti HR, účtovníctva a nákupu pre svoje dcérske spoločnosti v rámci EÚ.