Zaslať životopis

Špecialista fakturácie s maďarským a anglickým jazykom

NEAKTUÁLNA PONUKA Využívajte aktívne maďarský jazyk v komunikácii s partnermi spoločnosti.